Soyu Tükenen Her Çocuk için 2 TL!!

Günümüzde, Kuşların %12 si, Memelilerin %22 si, Sürüngenlerin %28 si, Çift yaşamlıların %30 u, Omurgasızların %37 si soyu tükenme tehdidi altındadır.

Neden Maymunlar ve Yaşam Alanları Önemli?

Dünyada 400 primat türünden sadece 22 si maymun sınıfındadır. 6 büyük maymun türü ve 16 tür gibon maymun türleri bu sınıftandır. Parantez içinde belirtilen kısaltmalar IUCN ye (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) göre belirlenen tehdit risk sınıflarını içerir.

ape-campaign

Her Çocuktan Soyu Tükenen Her Çocuk İçin Sadece 2 TL

Büyük maymunlar:

Goril  (Batı Afrika (CR) ve Doğu (Orta Afrika) (EN) türleri), Orangutan (Borneo (EN) ve Sumatra (CR) türleri), Şempanze (EN), Bonobo maymunu (EN),

Gibonlar :

Agile gibonu (EN), Beyaz sakallı gibon (EN), Kloss gibon (EN), Lar-beyaz elli gibon (EN), Javan-gümüşi gibon (EN), Gri Borneo gibonu (EN), Tepeli gibon (EN), Kuzey beyaz yanaklı gibon (CR), Güney beyaz yanaklı gibon (EN), Sarı yanaklı gibon (EN), Siyah tepeli gibon (CR), Hainan gibonu (CR), Cao-Vit gibonu (CR), Batı Assam beyaz alınlı gibon (EN), Doğu Assam beyaz alınlı gibon (VU) ve Siamang (EN) bu türlerdir.

VU: yok olmak üzere, alarm.    CR : kritik düzeyde, koyu kırmızı.    EN : tehdit altında, kırmızı

Maymunlar, tropik ormanların kilit türlerindendir yani, ormanın yapısına katkıda bulunurlar, bitki türlerinin çoğalmasında ve yayılmasında rol oynarlar.

Maymunların yanı sıra, tropik orman ve orman ekosistemlerinin korunması sadece hayvan ve bitki türleri için değil insanlar için de kritik önemdedir.

Maymunların Primatlardan Farkları ve Kısa Bilgiler

Kuyrukları yoktur, göğüs kafesleri daha büyüktür, kolları bacaklarına göre daha uzundur, yatak yaparak uyurlar, beyinleri daha büyüktür, Daha iyi düşünürler. Yaratıcı ve duygusaldırlar. Sosyaldirler.

Goriller, Batı ve Orta Afrika’da yaşamaktadırlar. 170 cm boy ve 180 kg a kadar varan gorillerin %80 i tehdit altındadır. Ömürleri 55 yıl kadardır. Baba, eşler ve çocukları şeklinde gruplar halinde yaşarlar. Avlanma, madencilik, ağaçların kesilmesi ve hastalıklar nedeniyle, son 25 yılda nüfusları %60 azalmıştır.

Orangutan, Malezya dilinde ‘Orman İnsanı’ demektir. Ağaçta yaşayan en büyük canlıdır. Kollarını açtıklarında uzunlukları 260 cm. e varmaktadır. Borneo-Malezya ve Sumatra-Endonezya’da yaşamaktadırlar. 140 cm boy ve 90 kg a varan ağırlıkları vardır. Ömürleri 60 yıl kadardır. Baba, eşler ve çocuklarıyla ya da yetişkin olduklarında yarı-yalnız yaşarlar. Orangutanlar az üremektedirler, ayrıca yaşadıkları ormanların hurma yağı ticareti nedeniyle hızla tahrip edilmesi, avlanma nedeniyle sayıları azalmaktadır. Bu hızla tahribat ve avlanma devam ettiği takdirde 10 yıl içinde yok olacakları tahmin edilmektedir.

image003

Şempanzeler ve Bonobolar, Batı Afrika ve Ekvator çevresinde Afrika’da yağmur ormanlarında, kenarlarında ve bataklık ormanlarında yaşamaktadırlar. Doğada 30-40 yıl, hayvanat bahçelerinde 50-60 yıl yaşamaktadırlar. 1 metre boy ve 50 kg ağırlığa kadar varabilirler. Büyük ve çoklu erkek-dişi gruplar halinde yaşarlar. Grup sayısı 60 a kadar çıkabilir. Ormanların ağaç kesimi, madencilik nedeniyle hızla tahrip edilmeleri ve yok olmaları, insanlardan bulaşan hastalıklar, avlanma ve bölgedeki savaşlar nedeniyle, son 30 yılda nüfusları %66 azalmıştır.

image00516 türü barındıran Gibon maymunları, daha küçük cüsseye sahiptir. Kuzey Vietnam, Güney Çin olmak üzere Asya’da yaşarlar. Çok sosyal ve meraklı hayvanlardır. 15 metre yüksekliklere rahatça çıkabilirler ve ormanda ağaç ve sarmaşıklar arasında yol alırken hızları 55km/s e varabilir. Eşler halinde yaşarlar. Ormanların ağaç kesimi, madencilik nedeniyle hızla tahrip edilmeleri ve yok olmaları, hastalıklar ve avlanma nedeniyle sayıları hızla azalmaktadır.

EAZA Ape Campaign (2010-2011) EAZA Maymun Kampanyası (2010-2011)

EAZA’nın bu seneki uluslararası kampanyası maymunlar ve yaşam alanlarının korunması üzerinedir.

Kampanyanın ana amaçları, maymunların ve yaşam alanlarının korunmasına ilginin, bilincin ve bilginin arttırılması, yaşam alanlarının korunması çalışmalarının arttırılması, bu türlerin avlanmalarının azaltılması, dünya çapında kampanya süresince 1 milyon Euro bağışın toplanmasıdır. Kampanya 1 Ekim 2010 ile 30 Eylül 2011 tarih aralığında sürecektir.

Aşağıdaki projelere destek amacıyla, her üyeden, ülkesinde yapacağı alt kampanyalarla, 9.999 Euro altın, 6.666 Euro gümüş ve 3.333 Euro bronz olmak üzere değişik kategorilerde katkı beklemektedirler.

-Kamuoyunda kampanya içeriği ile ilginin uyandırılması, bilincin arttırılması ve bilgilendirmeler

-Awely Green Caps (Bonobos maymunları, Ikela Ormanı, Kongo, Afrika

-Dja Biosphere Reserve (Goriller ve Şempanzeler, Kamerun, Afrika

-Cao Vit (Gibbon maymunları, Kuzey Vietnam-Güney Çin, Asya

-Kinabatagan Orangutan Koruma Programı, Sabah, Malezya

Bu 4 proje ekte verilen EAZA kriterlerine değerlendirilmiş 16 proje arasından seçilmiştir.

Bizim Bu Konuyla İlgili Projemiz Ne Olacak?

Proje, EAZA’nın maymunların korunması kampanyasına destek olma yanında, parkımızda bulunan maymunların barınma alanlarının genişletilmesi ve bakım şartlarının daha da iyileştirilmesi için ilave 6 dönümlük yeni alan da dahil olmak yeni maymun bölgesi projesini de kapsayacaktır. Ayrıca parkımıza bu çerçevede, koruma ve çoğaltma amaçlı goril ve orangutan türlerinin de kazandırılmasını içermektedir.

Katılmak isteyen duyarlı vatandaşların Vakıf banka hesabına ve parkımıza gelen ziyaretçilerin bağış kutularına takdir edecekleri birer lira katkıları ile proje hayat bulacaktır.

www.farukyalcinzoo.com  adresinden ve basın yoluyla kampanyanın gidişatı ile dünya çapındaki kampanyanın gidişatı hakkında sürekli şeffaf bilgilendirmeler yapılacaktır.

Ekim 2011 itibariyle, EAZA kampanyasına toplanan para aktarılacak ve yeni maymun bölgesi inşaatına başlanacak ve EAZA kanalıyla goril ve orangutan ailelerinin parkımıza kazandırılması görüşmelerine başlanacaktır.

Reklam