Ritim Koridoru – Yaratıcı Drama

İki kişi karşılıklı durur ve aynı anda bir öne bir arkaya el çırpma
başlatır. Üçüncü kişi bunların arasından geçecek ve yanlarında yer
alacaktır. Ancak, ilk ikilinin elleri arkada el çırparken geçmek
durumundadır. Öne el çırpma sırasında geçilmez, geçiş yapanın el
çırpanlara çarpmaması gerekir, çarparsa yanar ve en son sıraya geçer.
Dördüncü kişi de ilk ikilinin ellerine çarpmadan geçip yeni ikili
oluşturmak üzere, daha once geçenin karşısında duracaktır. Bir kural
da burada başlar; yeni ikili öne ve arkaya el çırpma başlatırken, ilk
ikilinin tersini yapmak zorundadır. Yani ilk ikili önde el çırparken,
ikinci ikili arkada çırpmak zorundadır.
Bir sonraki ikili eş, sırasıyla çırpılan ellerin arasından geçerken,
çarpmamak için dikkat etmek zorunda, bunun için açılan eli geçerken
bir vuruşluk sürede adım atmak durumundadır. Tüm grup, ikili eşlerle
koridoru tamamlayıncaya kadar seramoni devam eder.
Dikkat geliştirici gurubu kaynaştırıcı bir oyundur. Her yaş grubunda oynanır.

Kaynak: http://www.tulayustundag.com/

Reklam