Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri


Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi “AB’ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri” başlığı altında firmalarımız için, AB mevzuatını anlatmaktan çok, doğru ve güncel bilgiye ulaşmalarında ve Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde kaydettiği aşamaları takip edebilmelerinde bir kaynak olması hedeflenen sektörlere özel kitapçıklar hazırlıyor.

Ambalaj Sanayii

Sektörel rehberlerden ilki olan Ambalaj Sanayii kitapçığında AB mevzuatında ambalaj sanayinin düzenlenişine ilişkin bilgilere yer verilirken, hazır ambalajlı ürünler, Türkiye’de de uygulanmakta olan ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi, AB’deki gıda ile temas eden ve ahşap ambalajlar konusundaki gelişmeler ve düzenlemeler, ambalajlama ve etiketleme kuralları, ambalaj sektörünü ilgilendiren kimyasallar ve tehlikeli malların taşınmasına ilişkin düzenlemeler ve ambalaj tasarımlarının korunmasına ilişkin bilgilerle birlikte Türk mevzuatının uyumu konusunda da bilgilere ulaşmak mümkün.

Kitapçık, AB hukukunun karmaşık ve ağır hukuk dilinden uzak, kolay anlaşılır bir dille ve soru-cevaplardan oluşan 35-40 sayfalık bir doküman olarak hazırlandı.

Ambalaj Sanayii kitapçığına ulaşmak için tıklayın.

Güncellenen bölümlere ulaşmak için tıklayın.

Yapı Malzemeleri Sanayii

Sektör rehberlerinin ikincisi olan Yapı Malzemeleri Sanayii kitapçığıyakın zamanda Avrupa Birliği’nde güncellenecek ve Türkiye’de de uygulanmakta olan Yapı Malzemeleri Direktifi başta olmak üzere yapı malzemelerinin uygunluk teyidi, inşaat sektörünün çevresel yükümlülükleri, sürdürülebilir inşaat kavramı, Türkiye’de de yeni yürürlüğe giren Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile inşaatta eko-tasarımlar gibi pek çok konuda hem uygulanmakta olan mevzuat hem de inşaat sektöründeki son trendlerle ilgili bilgi veriyor.

Yapı Malzemeleri kitapçığına ulaşmak için tıklayın.

Güncellenen bölümlere ulaşmak için tıklayın.

Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Sektör rehberlerinin üçüncüsü olan Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii kitapçığı, Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan ve Avrupa pazarında önemli bir rekabet gücüne sahip olan tekstil sektörüne ilişkin AB mevzuatı, sektörün çevresel yükümlülükleri, giderek önem kazanan tasarım ve fikri mülkiyet hakları,dış ticaret, tekstil sektöründeki Ar-Ge çalışmaları ve işletmelerin özellikle çalışanlar bağlamındaki sosyal yükümlülüklerine ilişkin pekçok güncel konu hem AB hem de Türkiye’nin AB’ye uyumu perspektifinden anlatılmaktadır.Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii kitapçığına ulaşmak için tıklayın.

Güncellemelere ulaşmak içintıklayın.

Rehberlerin dördüncüsü olan Elektrikli ve Elektronik Ürünler Sanayii kitapçığı, başta sektörün çevresel yükümlülükleri olmak üzere, enerji verimliliği, fikri mülkiyet hakları ve ürünlerin üretim ve piyasaya sürülme koşulları konularına ilişkin güncel bilgiler içeriyor. Sektörün en büyük ihracat pazarının AB ülkeleri olduğu ve Türkiye’nin AB’ye uyum süreci de düşünüldüğünde, firmaları etkileyecek mevzuat değişiklikliklerine anlaşılır bir dilde ulaşmak önem kazanıyor.

Elektrikli ve Elektronik Ürünler Sanayii
Elektrikli ve Elektronik Ürünler Sanayii kitapçığına ulaşmak içintıklayın.

Güncellemelere ulaşmak içintıklayın.

Kırmızı Et ve Süt Sektörleri 

Sektör rehberlerinin beşincisi olan “Kırmızı Et ve Süt Sektörleri” kitapçığı yayınlandı. 1 Temmuz 2010’da müzakereye açılan Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı faslı ile AB’ye uyumun giderek önem kazandığı her iki sektör için bu kitapçık işletmelerimiz için uyulması gereken standartlar ve kendilerini bekleyen değişikliklerle ilgili önemli bir rehber olma niteliğini taşıyor. Kitapçıkta AB’nin Ortak Piyasa Düzeni ve sektörlere ilişkin uygulamaları, hijyen kuralları, hayvan refahı ve hastalıkları, kalite politikası, dış ticaret ve sektörün çevre yükümlülükleri gibi her iki sektöründe başta gıda güvenliği olmak üzere uyması gereken kurallar ve AB’ye uyum sürecinde kendilerini bekleyen değişiklik ve yükümlülüklere ilişkin bilgiler içeriyor.

Kırmızı Et ve Süt Sektörleri kitapçığına ulaşmak için tıklayın.

Sektör rehberlerinin altıncısı olan “Mobilya Sanayii” kitapçığı yayınlandı. Rehberde sektöre ilişkin ürün güvenliği standartlarının yanı sıra sektörde faaliyet gösteren firmaların iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularına ilişkin yükümülülükleri hakkında detaylı bilgiler bulunuyor. halihazırda AB’de ve Türkiye’de uygulanmakta olan ve Türkiye’nin uyum sürecinde mevzuatına aktaracağı düzenlemelere ilişkin detaylı bilgilere Rehber aracılığıyla ulaşılabilir.

Mobilya Sanayii kitapçığına ulaşmak için tıklayın.

Sektör rehberlerinin yedincisi olan “Temizlik Ürünleri ve Kozmetik Sanayii” kitapçığı yayınlandı. Rehberde kozmetik ve temizlik ürünlerine ilişkin Avrupa Birliği’nde uygulanmakta olan mevzuata, Türkiye’nin söz konusu mevzuata uyum çalışmalarına, sektörün ambalajlama ve çevresel yükümlülüklerine ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.

Kozmetik Sanayii kitapçığına ulaşmak için tıklayın.

KAYNAK AIA-ISTANBUL.ORG

Reklam