TSK Malzeme Yerlileştirme Sergisi

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 05.08.2011 tarihli ve 107225 sayılı yazıda; hemen hemen tüm sanayi sektörlerini içine alan ve hiç bir zaman krizlerden etkilenmeyen Savunma Sanayi'nin, ülkemiz ekonomisi için son derece büyük önem teşkil ettiği, yurt savunmasında dışa bağımlılığı ve yurt dışı kaynak kullanımını azaltmak, yerli sanayi üretimini desteklemek, Türk sanayiinin kalite ve standart açısından daha yüksek noktalara ulaşmasını sağlamak amacıyla, Donanma Komutanlığı tarafından 1997 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Malzeme Sergisinin düzenlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, anılan sergilerde 9.665 kalem malzemenin sergilendiği, bunlardan 3.340'ının yerlileştirildiği, 9 bin firmanın tedarikçi olarak kayda alındığı, toplamda 11 milyon dolarlık tasarruf sağlandığı belirtilmiştir.

Yazıda, İstanbul Ticaret Odası'nın girişimlerinin sonucunda, bu sene, Hava, Kara, Deniz, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik olmak üzere tüm kuvvet komutanlıklarının katılımlarıyla 24-30 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul Dünya Ticaret Merkezi 11 No.lu Salonda "Türk Silahlı Kuvvetleri 3. Malzeme Yerlileştirme Sergisi"nin düzenleneceği bildirilmiştir.

Reklam