Her Köy’e Bir KOBI Teşviği

“Her Köye Bir KOBİ” Projesi ile yeni istihdam alanlarının yaratılması, mevcut istihdam olanaklarının genişletilmesi, ülkemiz ekonomisinde katma değerin arttırılması, proje büyüklüğünün %30’luk kısmının belde/köy gibi kırsal kesimdeki yerlerde kurulmuş ve kurulacak KOBİ’lere tahsisi ile girişimciliğin kırsal kesime yaygınlaştırılması ve nüfusu 1000’in üzerindeki tüm yerleşim birimlerinde girişimciliği teşvik ederek yöresel ürünlerin sanayiye dönüşümüne katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Proje çerçevesinde kefalete; KOBİ kapsamında olan tüm işletmeler başvurabilir.

Projenin özellikleri şöyledir:

· Projeye Konu Kredi Türü: Yatırım, İşletme, Leasing dahil her türlü kredi. Geri ödemeleri itfa planına bağlanmış nakdi krediler ile vadesi en az 1 yıl olan spot krediler. (*Gayri nakdi krediler kapsam dışı tutulmuştur.)

· Kobi Başına Toplam Kredi Limiti: 1.250.000.-TL

· Her Bir Kredi Limiti: 625.000.-TL. (*Her bir kredi dilimi talebi 625 bin TL’yi geçmeyecektir.)

· Kobi Başına Toplam Kefalet Limiti: 1.000.000.TL

· Her Bir Kredi Başına Kefalet Limiti: 500.000 TL

· Grup Kredi Limiti: 1.875.000.-TL

· Grup Kefalet Limiti: 1.500.000.-TL

· Kefalet Oranı: % 80 (* % 80 oranı sabit olup, bu oran altında kefalet verilmeyecektir.)

· Vade: 1-8 Yıl

· KGF Komisyon Oranı: % 1

· Projeye Başvuru Süresi: 27/01/2013

· Kredi Faiz Oranı: Uygulayıcı banka tarafından tespit edilen faiz oranı

· Başvuru: Proje kapsamında kullandırılacak krediler için kefalet talepleri KGF ile protokol imzalamış olan bankalar aracılığı ile iletilecektir.

· İstenen Belgeler: Kefaletten yararlanmak isteyen firmalar, ilgili bankalar tarafından istenen gerekli belgeler ile başvuruda bulunabilecektir. Ayrıca başvuruda bulunan firmalardan, “SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” de istenmektedir.

Detaylı Bilgi: www.tobb.org.tr ve www.kgf.com.tr internet adreslerinde yer almaktadır

Reklam