10. Teknoloji Ödülleri’ne Başvurular Başladı!! (son başvuru 4 Kasım ’11)

10. Teknoloji Ödülleri (15. Yıl)

  • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
  • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)

işbirliği ile "Yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip ürünlerin ve süreçlerin değerlendirilerek ödüllendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılması" amacıyla düzenlenen Teknoloji Ödüllerinin onuncusuna ilişkin süreç 2011 yılında başlayacak ve 2012 yılında düzenlenecek olan törenle sahiplerini bulacaktır. 10. Teknoloji Ödüllerine ilişkin başvuru süreci ve takvim için sayfamızın üstünde bulunan menüden faydalanabilirsiniz.

Teknolojiyi Üretenler Yarışıyor!

TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmesi yolunda yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip ürün ve süreçleri değerlendirerek ödüllendirmek amacıyla oluşturulan “Teknoloji Ödülleri ve Kongresi”; bu yıl 10’uncu defa düzenleniyor.

1997 yılında oluşturulan Teknoloji Ödülleri’nin ön başvuru süreci, 13 Eylül 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla başladı.

Toplantıya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Genel Sekreteri Mete ÇAKMAKCI ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit BOYNER katıldı. TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Hilmi Yavuz ise toplantıda ödüllere başvuru ve değerlendirme süreci konulu bir sunum yaptı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Altunbaşak: Teknoloji Ödülleri’ne olan ilgi ve başvuru her yıl katlanarak artıyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, toplantıda yaptığı konuşmada Teknoloji Ödülleri’nin, ülke kalkınmasında teknolojinin önemi ve Ar-Ge odaklı kalkınmanın gerekliliği konusunda önemli bir farkındalık yarattığını belirtti.

1997 yılından bu yana düzenlenen Teknoloji Ödülleri’ne olan ilginin her yıl katlanarak devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Altunbaşak, özel sektörde Ar-Ge harcamalarında son yıllarda önemli bir artış meydana geldiğini; 2002 yılında özel sektördeki Ar-Ge harcamalarının 832 Milyon TL olduğunu, 2009 yılında ise bu rakamın 3.4 Milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, bu gelişmelere paralel olarak 2009 yılında ödüle toplam 221 projenin başvurduğunu, son sekiz yılda yapılan başvuru sayısının ise 261 olduğunu belirterek bu artışın ülkemizde araştırma ve teknoloji geliştirme bilincinin arttığının kanıtı olduğunu  sözlerine ekledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Boyner: Teknoloji Ödülleri şirketlere fırsat sunuyor.
TÜSİADYönetim Kurulu Başkanı Ümit BOYNER ise Teknoloji Ödülleri’nin düzenleme amacının özel sektördeki teknoloji ve inovasyon alanında yaratılan başarı hikayelerinin kamuoyunda görünür kılmak olduğunu söyledi.

Boyner, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların artışı bakımından ülkemizde son yıllarda olumlu gelişmeler yaşandığını biliyoruz. Ancak Ar-Ge’nin ticari getirisi yani bir anlamda inovasyon bakımından hala gelişmiş ülkeler arasında maalesef arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Geçtiğimiz günlerde açıklanan, Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı Küresel Rekabet Raporu’ndaki verilerden bahsetmek istiyorum. Bu rapora göre Türkiye pazar büyüklüğü açısından 142 ülke içerisinde 17. sırada yer alırken, rekabetçilik açısından 59. sırada yer almıştır. İnovasyon açısından rekabetçiliğe bakıldığında ise ancak 69. sırada kendine yer bulabilmiştir. Bu da ülkemiz ekonomisinin büyüklüğü ve inovasyon kapasitesi arasında maalesef bir uyumsuzluk olduğunu bir kere daha gösteriyor’’.

Ülkemizde teknoloji ve inovasyon ortamının geliştirilmesi yolunda, rekabet öncesi işbirliklerinin artırılması,  teknoloji geliştirme bölgelerinin hem akademiyle hem de firmalar arasında işbirliğini etkinleştirmesi, Ar-Ge teşvik mekanizmalarının daha verimli nasıl kullanılabileceği gibi konuların da geniş katılımlı bir ortamda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ümit Boyner, Teknoloji Ödülleri’nin rekabetin zorlaştığı bir ortamda şirketler için önemli bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi.

TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakçı ise toplantıda yaptığı konuşmada Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşanan krizden Türkiye’nin etkilenmemeyi başardığını belirterek, teknoloji ve yenilik kavramlarının Doğu Asya ve Güney Amerika’da öne çıkan kavramlar olduğuna dikkat çekti ve Türkiye’nin bu ülkeleri izlemesi gerektiğini söyledi. Çakmakçı ayrıca teknoloji ve inovasyonda kamu desteğinin hedeflere yönelik uzmanlaşmış ve süreklilik içeren bir anlayışla devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İki aşamalı başvuru sürecinde ön başvuru için son tarih 4 Kasım 
Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmesi yolunda ulusal teknolojik birikimimize katkı sağlayan kuruluşları teşvik etmek olan Teknoloji Ödülleri, şirketlerin başarı öykülerini toplumun gündemine taşıyarak başarının altına imza atan şirketleri teşvik etmeyi, toplumumuzda araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik konusunda farkındalık yaratmayı ve diğer şirketlerimizi de harekete geçirmeyi hedefliyor.

Teknoloji Ödülleri’nde, başvurular iki aşamalı (ön başvuru ve son başvuru) olarak alınacak. Kuruluşlar, pazara sunulmuş ya da sunulmamış, bir veya birden fazla ürün/süreç geliştirme veya iyileştirme çalışmaları ile Teknoloji Ödülleri Programı’na başvurabiliyor. Teknoloji Ödülleri değerlendirme sisteminde, farklı ölçekteki firmaları en uygun şekilde karşılaştırmak amacıyla, “mikro”, “küçük”, “orta” ve “büyük/bağlı” olmak üzere 4 ayrı firma ölçeğinin, hem “ürün” hem de “süreç” başlıkları altında değerlendirilmesi ile 8 ödül ve firma ölçeğinden bağımsız olarak 1 adet “Büyük Ödül” verilmesi öngörülüyor.

10. Teknoloji Ödülleri ön başvuruları 13 Eylül 2011 tarihinde başladı. Başvurular 4 Kasım 2011 tarihine kadar sürecek. 

Reklam