Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı için 2012 yılı ön başvuruları başladı!

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı için 2012 yılı ön başvuruları başladı. Bu yıl 500 genç 100 bin TL’lik hibe desteği almaya hak kazanacak. Fikri olan genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla son 3 yıldır uygulanan Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, 2012 için genç mucitleri bekliyor. Bakanlık, 2012 yılı için de başvuru sürecini başlattı.

Buna göre, teknogirişim sermayesi desteği almak isteyen fikir sahibi gençler, 16 Kasım’a kadar bakanlığa başvuracak. Mevzuata göre, Teknogirişim Sermaye Desteğinin 2023′e kadar verilmesi planlanıyor. 2011 dahil şimdiye kadar bin 742 kişi destek almak için başvururken, 452 kişi desteği almaya hak kazandı. Bu gençlerin bir kısım, fikirlerini üretim, hatta satış aşamasına getirdi. 2011 yılı için 776 genç girişimci 100 bin liralık hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvurmuştu. Bakanlık, teknogirişim desteği için gereken bütçeyi 30 milyon TL’ye çıkararak, 2011′de 300 genci desteklemişti. Sanayi Bakanlığı, 2012 için desteklenecek genç miktarını da 500′e çıkarmayı hedefliyor.

Bakanlığa Rapor Sunulacak

2012 yılı için teknogirişim sermayesi desteği almak isteyen gençler, ön başvuru yapmak için Sanayi Bakanlığı’na bir ön başvuru dosyası sunmak zorunda. Başvuracak gençler, iş fikirlerine yönelik olarak, teknoloji alanı, getireceği yenilik, iş fikrinin amacı, hedefleri, iş fikrinin Ar-Ge aşamaları, patent ve marka gibi koruma önlemleri konusunda bilgiler sunacak. Gençler, iş fikri ile elde edecekler pazar beklentisi ile diğer teknolojilere olan üstünlüğü konusunda da bir rapor yazacak.

Hibe Miktarı Artabilir

TÜRK mucitlerinin projelerini gerçekleştirmeleri için büyük öneme sahip hibe miktarı bugüne kadar 100 bin TL olarak uygulanıyordu. Fakat Bakanlık yeni dönemde bu miktarı da artırmayı planlıyor.

Reklam