KOSGEB Genel Destek Programı Yurtiçi YurtDışı Fuar Destekleri ve Diğerleri Neler?

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ


 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,


 • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.
 • GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ
  DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL)
  DESTEK ORANI    (%)
  1. ve 2. Bölgeler
  3. ve 4. Bölgeler
  1
  Yurt İçi Fuar Desteği
  30.000
  % 50
  % 60
  2
  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
  10.000
  3
  Tanıtım Desteği
  15.000
  4
  Eşleştirme Desteği
  15.000
  5
  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
  20.000
  6
  Danışmanlık Desteği
  15.000
  7
  Eğitim Desteği
  10.000
  8
  Enerji Verimliliği Desteği
  30.000
  9
  Tasarım Desteği
  15.000
  10
  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
  20.000
  11
  Belgelendirme Desteği
  10.000
  12
  Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
  20.000
  13
  Bağımsız Denetim Desteği
  10.000
  Reklam