TMMOB İleri Teknolojiler Çalıştayı

İleri Teknolojiler Çalıştayı


9 Aralık 2011 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi ve BİLGESAM koordinatörlüğünde, mesleki teknik eğitimi geliştirme ve ileri teknoloji faaliyetleri kapsamında, Bahçeşehir Üniversitesi Şişli kampüsünde METGEM Konferans salonunda İleri Teknolojiler Çalıştayının (İTC-2011, www.itc2011.org.tr) düzenlenecektir ve etkinliğe sanayi kuruluşları ile araştırma geliştirme kurumlarının davetlidir.

Ayrıntılı Bilgi:
Dr. Bengi Aran Ömerbeyoğlu
İstanbul Ticaret Odası
KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesi
Türk Yan Sanayi Borsası
Tel        : 0090 212 4554774
Fax       : 0090 212 5138219
e-mail  : 
bengi.aran@ito.org.tr

Kaynak: ITO

Reklam