TURKIYE Ar-Ge Faaliyetleri Anketi


TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2010 yılı Ar-Ge Faaliyetleri 

Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2010 yılında 
bir önceki yıla göre % 14,6 artarak 9,3 milyar TL olarak gerçekleşti. 
Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı % 0,84, Tam Zaman Eşdeğer 
(TZE) Ar-Ge personeli 81.792, TZE araştırmacı sayısı da 64.341 olarak açıklandı.
Gayri Safi Yurt İçi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcaması
2010 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre kamu kuruluşları, 

vakıf üniversiteleri ve özel sektördeki anket sonuçları ile devlet 
üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak 
Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2010 yılında bir önceki 
yıla göre % 14,6 artarak 9.3 milyar TL olarak hesaplandı. Türkiye’de 
Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı % 0,84’tür.
Sektörlere göre Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge Harcaması ve Finans Kaynakları
2010 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarının %46’sı yükseköğretim, 

%42,5’i özel sektör ve %11,4’ü kamu sektörü tarafından gerçekleştirildi.
Ar-Ge harcamaları, finanse eden sektörler itibarıyla incelendiğinde; 2010 
yılında harcamaların %45,1’i özel sektör, %30,8’i kamu sektörü, %19,6’sı 
yükseköğretim sektörü, %3,7’si yurtiçi diğer kaynaklar ve %0,8’i yurtdışı 
kaynaklar tarafından karşılandı.
Ar-Ge Personeli Sayısı
2010 yılında TZE cinsinden toplam 81.792 

Ar-Ge personeli, 64341 araştırmacı çalıştı. Bir önceki 
yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış 
%11,3. Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden 
toplam Ar-Ge personelinin 2010 yılında %45,9’u özel sektörde, 
%40,2’si yükseköğretim sektöründe ve %13,9’u kamu sektöründe bulunuyor.
2010 yılında istihdam edilen 10.000 kişiye düşen 
TZE Ar-Ge personeli sayısı 36, araştırmacı sayısı 28 kişi.
Ar-Ge Harcamaları ve Ar-Ge Personelinin Bölgesel Dağılımı
TÜİK ilk kez 2010 yılına yönelik Ar-Ge harcaması ve 

Ar-Ge insan gücüne ilişkin verileri İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
 (İBBS) 1. Düzey ayrıntısında yayımladı.
İBBS 1. Düzeye göre 2010 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek 
olduğu bölge %31,7 ile Batı Anadolu bölgesi (TR5) iken, bunu %20 ile
 Doğu Marmara (TR4) ve %17,9 ile İstanbul (TR1) bölgesi takip ediyor.
Ar-Ge personel sayısına göre ise %25,8 ile Batı Anadolu bölgesi (TR5) 
ilk sırada yer alıyor. Bu bölgeyi %21,8 ile İstanbul (TR1) ve %14,7 ile 
Doğu Marmara (TR4) bölgeleri izliyor.
Ayrıntılı bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşılabilir.

Visit my site EKC at www.sabunagaci.com

http://www.tweetadder.com/idevaffiliate/idevaffiliate.php?id=11286

Reklam