En BASARILI KOBI YARISMASI ve ODULLER! Son Basvuru 12 ARALIK 2011

İstanbul Ticaret Odası 6. Başarılı KOBİ Yarışması
12.12.2011

İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği 6.  Başarılı KOBİ Yarışması ile ilgili  tarafımıza ulaşan duyuruyu aşağıda bulabilirsiniz. Yarışmaya katılmak isteyenler  12 Aralık 2011 tarihine kadar (212) 455 47 76 numaralı telefondan ya da kobiyarismasi@ito.org.tr  adresinden Ulya Yüce ile irtibata geçebilirler.

 

Başvuru ve detaylar için: www.itokobiyarismasi.com

 

Altı yıldır düzenlemekte olduğumuz “Başarılı KOBİ Yarışması”nın ülkemiz girişimciliğinin motive edilmesini sağlamak amacıyla Teknoloji’yi, yenilikçi-yaratıcı iş fikirlerini ve girişimciliği tetikleyecek; yüksek katma değerli üretim ve küresel pazarlara açılmayı, öncü uygulamaları teşvik edecek şekilde bu yıl yeniden gerçekleştirilecektir. 

Yarışmaya katılacak firmaların; 

1) KOBİ tanımına uygun olmaları (İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilânçosu yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan), 
2) 01.01.2008 tarihinden önce kurulmuş olmaları,
 
3) Firma sermayelerinin %25’inden fazlasının büyük ölçekli işletmelere veya %51’inden fazlasının Belediye, İl Özel İdaresi vb. kuruluşlara ait olmaması,
 
4) İstanbul Ticaret Odası veya Türk Yan Sanayi Borsası üyesi olmaları veya Teşvik Yasası kapsamında Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde faaliyet göstermesi, şartları  göz önünde tutularak yarışmaya katılmak isteyen firmaların 12 Aralık 2011 tarihine kadar firmanıza ait başarılı olduğunuz alanların ve istenilen bilgilerin KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesine iletilmesi gerekmektedir
.

İletişim: 

İlgili             : Ulya Yüce 
Tel              : (212) 455 47 76 
Faks           : (212) 513 82 19 
Web Portal: www.itokobiyarismasi.com 
E-posta         : kobiyarismasi@ito.org.tr 
Kargo Adresi: İstanbul Ticaret Odası 
            KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi 
            Reşadiye Cad.  34112 Eminönü / İstanbul

Reklam