KOSGEB Destekleri artıyor !

KOBİ’lere yönelik kredi desteklerini gelecek yıl artırmayı planlayan KOSGEB, reel sektörü teknoloji ile de tanıştıracak. 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren KOBİ’lere yönelik kredi destek programlarına yönelik başvurular internet üzerinden yapılabilecek. KOBİ’lerin kredi desteklerine erişimini artırmayı planlayan KOSGEB, 81 ilde reel sektöre hizmet vermek için taşra teşkilatını güçlendiriyor.

Küresel krizden yara almayarak büyümesini devam ettiren reel sektöre yeni destekler yolda. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) gelecek yıl kesenin ağzını açıyor. KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, 2012 yılında destek programlarından daha fazla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) ve girişimcinin faydalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiğini belirterek, elektronik başvuru sisteminin de devreye gireceğini açıkladı. KOSGEB destek programlarına on-line başvuru yapılmasına imkân sağlayacak sistemin 1 Aralık 2011 tarihinde devreye gireceğini açıklayan Kaplan, “Program ve proje esaslı destek sisteminde etkinliği sağlamak, proje geliştirme/uygulama/izleme yetkinliğini artırmak için merkez teşkilatımızda ve bilgi sisteminde iyileştirmeler yapılmakta. Önümüzdeki haftadan itibaren Genel Destek Programı’na, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve KOBİ Proje Destek Programı’na internet üzerinden başvuru yapılabilecek.” dedi.

KOBİ’lerin KOSGEB desteklerine erişebilirliğini artırmak amacıyla KOSGEB taşra teşkilatının genişletilmesinin gerekli olduğuna dikkat çeken Kaplan, 2010 yılında başlayan çalışmalarla KOSGEB hizmet merkezi bulunan il sayısının 49′dan 68′e çıkarıldığını söyledi. Kısa süre içerisinde KOSGEB hizmet merkezlerinin tüm illere yayılmasının sağlanacağını bildirdi. Başkan Kaplan, ülke genelindeki tüm KOBİ’lere eşit mesafede olduklarını ifade ederek, hedef kitlenin genişlediğine dikkat çekti. Genişlemeden önceki dönemde hizmet ve desteklerden imalat sanayiinin gelişmiş olduğu bölgelerde (Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz gibi) faaliyet gösteren KOBİ’lerin daha çok yararlandığını hatırlatan Kaplan, “Ancak gerek değişen kuruluş kanunumuz nedeniyle hedef kitlemizdeki genişlemenin gerekse de 2010 yılı son çeyreğinden itibaren yürürlüğe koyduğumuz yeni KOSGEB destek programlarının etkisiyle tüm bölgelerimizde KOSGEB’in bilinirliğinin hızla arttığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim yeni dönemde önceliğimiz, KOBİ’lerimizin proje odaklı çalışma kültürüne adapte olması ve bu türde desteklerimizden daha fazla istifade etmesidir. Geçtiğimiz yıl içerisinde KOSGEB kredi faiz destek programları kapsamında verilen desteklerin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, karşılanan kredi faiz destek tutarları bakımından yüzde 23,8′lik pay ile Marmara Bölgesi ilk sırayı almaktadır. Bu bölgeyi sırasıyla yüzde 20,6′lık pay ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 14,4′lük pay ile Karadeniz Bölgesi takip etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

3,2 Milyon KOBİ’ye Hizmet

Van’da yaşanan depremin ardından sorunları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere KOBİ’lerle değerlendirme toplantısı yapılarak zarar gören işyeri sahiplerinin sorunları dinlendi. Van’da ekonomik hayatın normale dönmesi için esnaf ve sanatkârın işine başlaması amacıyla 2 ayrı kredi programı uygulamaya alındı. Birinci kredi destek programı, Van ilindeki ekonominin canlandırılması amacıyla depremden zarar görsün veya görmesin başvuruda bulunan tüm esnaf, sanatkârlar ve KOBİ’lere yönelik. Kredi sıfır faizli olup, program kapsamında işletme başına azami 30 bin TL kredi sağlanacak. Kredinin vadesi 12 ay ödemesiz, 24 ay ödemeli olmak üzere toplam 36 ay olacak. İkinci kredi destek programı ise depremden işyerleri zarar gören ve bu durumu ilgili makamlardan belgeleyen esnaf, sanatkârlar ve KOBİ’lere yönelik uygulanmakta olan “Acil Destek Kredisi”nin Van iline yönelik olarak iyileştirilerek uygulanması. Acil Destek Kredisi kapsamında, işletme başına 100 bin TL üst limitli ve sıfır faizli uygulanmakta olan bu kredinin, 6 ay olan ödemesiz dönemi 12 aya, 18 ay olan ödeme dönemi ise 24 aya çıkarıldı. Böylece 24 ay olan toplam kredi vadesi 36 aya çıkarıldı.

Türkiye ekonomisinin bel kemiği olarak KOBİ’lerin ekonomideki payı bu durumu ortaya koyuyor. Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 99,8′i KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluşuyor. istihdamın yüzde 77,9′unu sağlayan KOBİ’ler, toplam katma değerin de yüzde 55,2′sini oluşturuyor. Toplam yatırımlarda yüzde 49,9 gibi bir oran ile Türkiye’nin kalkınmasında rol oynayan KOBİ’ler, TÜİK 2010 Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri verilerine bakıldığında toplam ihracatın yüzde 60,1′ini gerçekleştiriyor. 3624 sayılı kanunda yapılan değişiklikle birlikte, imalat sanayii dışındaki KOBİ’lerin de KOSGEB tarafından desteklenebilmesinin önü iki yıl önce açıldı. Kanun değişikliği ile birlikte KOSGEB’in hedef kitlesi 400 binden 3,2 milyon KOBİ’ye çıktı.

Devamı için: http://kobidestek.org/basvurular-e-kosgebden-yapilacak/#ixzz1eiQzRxGc 
Ayrıntılar için http://www.kobidestek.org'a tıklayın. Visit my site EKC at www.sabunagaci.com

Reklam