Ara Malzeme Uretimi Desteklenmeli!!

Ara Malı Üretimini Mutlaka Desteklememiz Gerek.

Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz:"Türkiyede Sürdürülebilir Rekabet Gücümüz Olan Alanlarda Ara Malı Üretimini Mutlaka Desteklememiz, Geliştirmemiz Gerek

Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz: Önümüzdeki Yıl Yeni Bir Kalkınma Planı Yapacağız. 2014ten İtibaren Yeni Bir Kalkınma Planı Dönemi Başlayacak. Biz Bunu 10 Yıllık Bir Perspektifte Öngörüyoruz. 2023 Vizyonunu Daha Detaylandıracak Bir Çalışma Olarak Öngörüyoruz
-"Türkiyede Sürdürülebilir Rekabet Gücümüz Olan Alanlarda Ara Malı Üretimini Mutlaka Desteklememiz, Geliştirmemiz Gerek 
-Burada Girdi Tedarik Stratejisi Önemli. Belli Aşamaya Gelindi. İnşallah Bir Takım Yeni Destek Mekanizmalarıyla Da 2012 Yılı İçinde Hayata Geçirmeyi Planlıyoruz 
-Son Dönemlerde İhracatı Daha Fazla Destekleyen, İthalatı Daha Fazla Caydıran Bir Kur Yapısı Oluştu. Büyüme Hızında Yine Nispi Bir Yavaşlama Bekliyoruz. Bütün Bunlar En Yüksek Cari Açığın Geride Kaldığını, Giderek Aşamalı Bir Şekilde Düşeceğini Gösteriyordedi

Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz, Önümüzdeki yıl yeni bir kalkınma planı yapacağız. 2014ten itibaren yeni bir kalkınma planı dönemi başlayacak. Biz bunu 10 yıllık bir perspektifte öngörüyoruz. 2023 vizyonunu daha detaylandıracak bir çalışma olarak öngörüyoruz dedi. 
Sayın Bakan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiyenin artık gideceği yeri bilen, rotası belli bir ülke olduğunu söyledi. 
2023 vizonunu toplumun sahiplendiği bir vizyon haline geldiğini ifade eden Sayın Bakan, toplumun 8-10 yıllık gösterilen performanstan sonra artık 2023ün gerçekleştirilebilir olduğuna da inandığını vurguladı. 
Önümüzdeki yıl yeni bir kalkınma planı yapacaklarını belirten Sayın Bakan, Şu anda 9. planımız var. 2014ten itibaren de yeni bir kalkınma planı dönemi başlayacak. Biz bunu 10 yıllık bir perspektifte öngörüyoruz. 2023 vizyonunu daha detaylandıracak bir çalışma olarak öngörüyoruz. Gelecek yıldan itibaren bu çalışmalara başlayacağız. 500 milyar dolar ihracat stratejisinin de bizim kalkınma planının önemli bar ayağı olacağını şimdiden söyleyebilirim dedi. 
Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz, Türkiyede sürdürülebilir rekabet gücü olan alanlarda ara malı üretimini mutlaka desteklemek, geliştirmek gerektiğini belirterek, Burada girdi tedarik stratejisi önemli. Belli aşamaya gelindi. İnşallah bir takım yeni destek mekanizmalarıyla da 2012 yılı içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. 
Sayın Bakan, 2010 yılında dünyadaki toplam ihracatın 14,2 trilyon dolar olduğunu, bunun 9,2 trilyon dolarını gelişmiş ülkelerin, 5 trilyon dolarını da gelişmekte olan ülkelerin yaptığını söyledi. 
Türkiyenin buradaki payının hala yüzde 1in altında olduğuna dikkati çeken Sayın Bakan, Mutlaka bizim dünya ihracatından aldığımız payı daha yukarılara doğru çekmemiz lazım. Orta vadede en az yüzde 1in üstüne çıkmayı hedeflemeliyiz, 2023 vizyonunda da herhalde yüzde 1,5ları hedeflemek durumundayız. Bunu yapmadığımız takdirde zaten bu 500 milyar dolar hedefi gerçekleşme imkanı bulamayacaktır dedi. 
İhracatın yapısına baktıklarında bir takım yapmaları gereken işler bulunduğunu söyleyen Sayın Bakan, Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı sadece 3,4, ortanın üstü teknolojiler yüzde 32,2, ortanın altı 31,8, düşük 32,6… Bizim mutlaka düşük teknolojiden yüksek teknolojiye doğru ihracatımızın yapısını mutlaka dönüştürmemiz gerekiyor diye konuştu. 
Bu yıl ihracatın yeni bir rekora doğru gittiğini, orta vadeli programda hedeflerinin 135 milyar dolara yakın, 134,8 milyar dolar olduğunu, o civarda bir rakamın gerçekleşeceğinin görüleceğini belirten Sayın Bakan, ABD Japonya, Kanada ve Çinin dünya ithalatında ciddi bir payı bulunduğunu, ancak Türkiyenin henüz bu pazarlarda yeterince güçlü olmadığını, mutlaka ihracatın bu ülkelere daha fazla yoğunlaşması gerektiğini kaydetti. 
-İHRACATIN BİRAZ DAHA HIZLI KOŞMASI GEREKİYOR- 
Ara mallarının Türkiye ithalatının en önemli kalemleri olduğunun altını çizen Sayın Bakan, şunları kaydetti: 
İthalatımızın yüzde 70inden fazlasını ara malları oluşturuyor. Cari açık dediğimiz meseleyle de bunun bağlantısı var. Bunun içinde enerji var. Yıllık 50 milyar dolar civarında bir enerji ithalatımız var. Bunu çıkarsanız dahi ara malları yine ithalatımızda çok önemli paya sahip. Enerji hariç, ara malı ithalatının 2011 yılında yüzde 30un üzerinde arttığını görüyoruz. Bu da aslında yurt içi üretimi ARGE ile destekleyerek, diğer teşvik unsurlarıyla destekleyerek ara malı üretimini mutlaka artırmamız gerektiğini gösteriyor. Bütün ara mallarında değil elbette, ama Türkiyede sürdürülebilir rekabet gücümüz olan alanlarda ara malı üretimini mutlaka desteklememiz, geliştirmemiz gerek. Burada girdi tedarik stratejisi önemli. Belli aşamaya gelindi. İnşallah bir takım yeni destek mekanizmalarıyla da 2012 yılı içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. 
İhracatın bu yıl 135 milyar dolar civarına ulaşacağını, ancak bunun yeterli olmadığını, daha da fazla artırmak gerektiğini ifade eden Sayın Bakan, Orta vadeli programda 2014 yılı için koyduğumuz hedef 185 milyar dolar. 2015te inşallah 200 milyar doları çok rahat bir şekilde aşacağız. Bunu şimdiden görüyorum. İhracatın biraz daha hızlı koşması gerekiyor, büyümede biraz daha hızlı gitmesi gerekiyor dedi. 
-CARİ AÇIK…- 
Türkiyenin sağlıklı bir alt yapıya sahip olduğunu, bir tek dikkatle izledikleri ve orta vadeli programda da aşamalı olarak düşürmeyi hedefledikleri meselenin cari açık meselesi olduğuna dikkati çeken Sayın Bakan, daha fazla mal ve hizmet ihracatı ile bunu çözmek gerektiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: 
Son dönemlerde ihracatı daha fazla destekleyen, ithalatı daha fazla caydıran bir kur yapısı oluştu. Büyüme hızında yine nispi bir yavaşlama bekliyoruz. Bütün bunlar en yüksek cari açığın geride kaldığını, giderek aşamalı bir şekilde düşeceğini gösteriyor. Son çeyrekteki büyüme rakamlarından da bunun ilk işaretini görüyoruz. 3. çeyrekte ilk defa 8 çeyreklik kesintisiz büyüme içinde dış ticaretin küçük de olsa büyümeye olumlu bir katkısı oldu. Bunu önümüzdeki çeyreklerde daha net bir şekilde göreceğiz. Bu cari açık meselesinin de olumlu seyir içine gireceğini gösteren en önemli işaret olduğunu düşünüyorum. 
Türkiyenin daha rekabetçi ülke olmak durumunda olduğunu, bunu da daha fazla ihracatla ortaya koyması gerektiğini söyleyen Sayın Bakan, gerçek anlamda ARGE harcamalarının katma değere dönüşebilmesi için toplam ARGE harcamaları içinde yüzde 40ın üzerinde olan özel sektör ARGE harcamalarının yüzde 60-70e çıkması gerektiğini vurguladı. 
Türkiyede büyümenin ve ihracatın coğrafyaya yayılmasının önemine de işaret eden Sayın Bakan, Diyarbakırda yayabiliyor muyuz, Hakkariye de götürebiliyor muyuz- 500 milyar dolar ihracat hedefine yine başka şekilde gidemeyiz diye düşünüyorum. Bütün yörelerimizin potansiyelini harekete geçirmek durumundayız. Sadece bir kaç yöremizin potansiyeli ile hedeflediğimiz noktalara ulaşamayız. Bu konuda da uzmanlaşmayla birlikte, her yörenin kendi mukayeseli avantajları var. Kümeleme anlayışı ile bu avantajları ön plana çıkararak mutlaka bizim mekansal bir stratejimizin de olması gerekiyor diye konuştu.

Visit my site EKC at www.sabunagaci.com

http://www.tweetadder.com/idevaffiliate/idevaffiliate.php?id=11286

Reklam