Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları Derneği Nedir? Nasıl Üye olunur?

Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları Derneği

(European Early Childhood Education Research Association-EECERA)

Avrupa Erken Çocukluk  Eğitimi Araştırmaları Derneği (European Early Childhood Education Research Association-EECERA) erken dönem çocukluk dönemi üzerine disiplinler arası (multi-disipliner) araştırmalara, araştırmaların pratikteki uygulamalarına ön ayak olan ve onları destekleyen bağımsız ve kendi kendini yöneten uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. EECERA mülkiyet hakkı dünya çapında önemli ve etkili olan abonelerine taahhüt edilmiş, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. EECERA köklü (radikal) bir tutum ve şeffaflıkla, kendi gelirini kendisi oluşturarak hiçbir dış yardım almaz; bundan dolayı bağımsızlığı garanti altındadır.   

EECERA Avrupada gelişen zengin erken dönem çocukluk düşüncesini sürdürüp geliştirmeyi amaçlamakta ve  Pestalozzi, Owen, Froebel, Steiner, Vygotsky, Piaget, Malaguzzi, ve diğer öncülerin mirasını, sürekli değişen bir kavram olan erken dönem cocukluk çalışmalarında yeni paradigmaların, yöntemlerin, kavramların ve uygulamaların ortaya çıkışını destekleyerek gelecek kuşaklara taşır. Ulaştığı ve kararlılıkla ulaşmak istediği nokta uluslararası olması iken; Avrupanın farklı ve çoğulcu kültürünü tanımlamaya ve buna eşdeğer olan dünyadaki diğer erken dönem çocukluk geleneklerinin ve kavramlarının duyulması/duyurulması ve bunlarda pay sahibi olunmasına fikrine de açıktır.
EECERA’nın düzenlemiş olduğu yıllık konferans; akademisyenlere, karar vericilere, araştırmacılara ve öğretmenlere sıradışı bir fikir paylaşım alanı sunan, Avrupadaki en kapsamlı ve geniş erken dönem çocukluk araştırmaları konferansıdır.

Ayrıca EECERA uluslararası işbirliği ve yayınları Özel Çalışma Grupları çatısı altında teşvik ederek destekler.

Derneğin yayını olan  European Early Childhood Education Research Journal -EECERJ, Avrupadaki erken çocukluk dönemi üzerine çıkarılan ve uluslararası prestij sahibi, Social Science Citation Index’e girebilmiş tek yayındır. SSCI ‘eğitim’ alanınında dâhil olduğu 50 farklı bilim alanı tanır. Bu indexe sosyal bilimler alanında dünyada kendi alanında öne çıkan periyodik yayınlar dahil edilmektedir. SSCI’de erken dönem araştırmalarını konu eden 4 yayın bulunmakta ve bunlardan yalnızca EECERJ Avrupada yayınlanmaktadır. 
Yıllık konferansı, periyodik yayını, Özel Çalışma Grubu ve ayrıcalıklı diğer üyelik aktiviteleriyle EECERA gelişen erken çocukluk dönemi alanında; araştırma, yasal düzenlemeler ve uygulama faaliyetlerinin geliştirilmesinin öne çıkarılmasını destekleyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.  

Üyelik:

EECERA üyeliği heryıl ocak ayında yenilenmelidir.
Üyelik yıl içinde her dönem gerçekleştirilebilir. Yeni üye katılımı yıl ortası döneme denk gelirse; abonelik dönemi içinde çıkarılmış olan periyodik yayınlar üyelere gönderilir.
Üyelik aşağıdaki listede sıralanmış avantaj, indirim ve yararları sağlamaktadır.
Üyelik Avantajları:
·                     Taylor&Francis tarafından yılda 4 defa yayımlanan Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları Dergisi (European Early Childhood Education Research Journal – EECERJ) üyenin ev adresine postalanır;
·                     Taylor and Francis internet sayfası aracılığıyla EECERJ’ye ücretsiz internet erişimi (tam ve arşiv dahil); 
·                     Heryıl Avrupa’nın farklı bir ülkesinde yapılan EECERA yıllık konferansına katılım ya da sempozyumda araştırma çalışması sunma imkanı;
·                     EECERA çatısı altında bulunan farklı alanlarda ki Özel Çalışma Gruplarına katılım ve/ve ya yeni bir Özel Çalışma Grubu oluşturma fırsatı;
·                     Uluslararası araştırma ağları kurma ve işbirliği teklifleri verme fırsatı;
·                     Akademik ve konulu makalelerin yazılması ve yayınlanması yardımına ulaşma fırsatı;
·                     Routledge kitaplarında indirim;
·                     EECERA yönetim kurulunda temsil ve/ ve ya Delegeler Kurulu ve topluluğun yürütme organının bir parçası olma fırsatı;
·                     EECERA politika ve aktivitelerini şekillendirme fırsatı;
·                     EECERA yıllık konferansına katılım ücretinde indirim fırsatı;

Üyelik Aktiviteleri:
Üyeler;
·                     EECERA’nın diğer üyeriyle resmi ya da gayri-resmi olarak ağ oluşturabilirler ve iş birliği yapabilirler;
·                     EECERA’nın yıllık konferansına delege olarak katılabilirler, ya da kağıt sunarak akademik incelemeye tabi olabilirler;
·                     Konferans dahilinde organize edilmiş sempozyum oluşturabilir ve buna dahil olabilirler (Bunun için öncelikle konferans heyetiyle görüşülmesi gerekir)
·                     Konferanslarda bir bilgi fikir paylaşım alanı olan Üyeler Genel Buluşmasına (AGM) yıllık katılabilirler;
·                     EECERJ’a bilimsel çalışmalarını gönderebilirler;
·                     EECERJ’da gözden geçirme sürecine çevirmen ya da hakem olarak katılabilirler (adınızın değerlendirmeye alınmasını istiyorsanız lütfenenquiries@eecera.org  bağlantıya geçin);
·                     Özel Çalışma Grubu oluşturabilir ya da herhangi bir Özel Çalışma Grubu’nda yer alabilirler;
·                     ‘Aktif’ bir üye olarak Delegeler Kurulunda yer alabilirler;
·                     Delegeler Kurulunun bir üyesi olarak seçim sürecini takip eden bir şekilde yönetim kurulunda yer alabilirler;
·                     Kendi kurumlarına yıllık konferans etkinliği için yer seçimi adaylığı teklifinde bulunabilirler;

Nasıl Başvuracaksınız:
EECERA üyeliği Taylor&Francis tarafından yönetilir. Online üyelik formunu doldurarak ya da üyelik formunu doldurup Taylor&Francis internet sitesine göndermek suretiyle üye olabilir ve ya üyeliğinizi yenileyebilirsiniz.

Visit my site EKC at www.sabunagaci.com

Reklam