Böyle bir yer var: Bizimköy. Çok hoşuma gittiğinden paylaşmak istedim:

Bu bir proje ürünü.


PROJENİN AMACI

Projenin amacı; engellilerin üretim sürecine katılmalarını sağlayarak kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini ve aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunmalarını sağlamak, iş dünyası ile iletişim ve işbirliği içinde engellilerin sosyal yaşamın ve üretim sürecinin içinde bulunmalarına yardımcı olmaktır.

PROJE HEDEFLERİ:
  • Herhangi bir mesleği olmayan engelli bireylere meslek edindirmek için mesleki danışmanlık hizmetleri verme.
  • Mesleği olan engellilerin üretim sürecine katılmaları için gerekli fiziksel mekanları oluşturmak ve buralarda çalışmalarını temin etmek.
  • Kocaeli’ndeki engelli çocuklarla ilgili kurumlarla bağlantıların sürekli hale getirilerek bu kurumlardan hizmet görmüş çocukların yetişkinlik dönemlerinde Engelliler Üretim Merkezi`ne katılmalarını sağlamak.
  • Üretim yapan engellilerin, ürettikleri malların pazarlanmasını sağlayacak şekilde  “Pazarlama Eğitimi” ne tabii tutularak pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak.
  • Engelli bireylerin üretim sürecine katılmalarını sağlamak, böylelikle kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma getirmek.
  • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, çalışmaları sırasında engelli duruma düşenlerin üretim sürecine katılmaları için gerekli fiziksel mekanları oluşturmak ve buralarda çalışmalarını temin etmek.
  • Engellilerin engellilikleri ile alakalı rehabilitasyon çalışmaları yapmak.
  • Engellilerin  engellilikleri dışındaki sağlık sorunlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak.  

http://www.bizimkoy.org.tr/

Reklam