Girişimciliği Teşvik Ödülleri! Son basvuru 1 Haziran 2012

Girişimciliğin, Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için son başvuru tarihi 01 Haziran 2012 olarak belirlendi.

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda, 2006 yılından beri verilmekte olan Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleriyarışmasının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2 aday belirleyerek Komisyona bildirilmesi konusunda görevlendirilen KOSGEB’in, 2011 yılında seçtiği, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin “Birlikte Daha Fazlasını Yapabiliriz” projesi “Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi” kategorisinde birincilik ödülünü kazanmıştı.
 
2012 yılında verilecek Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için, KOSGEB’e yapılacak olan başvurular arasından belirlenecek iki aday, KOSGEB tarafından Avrupa Komisyonu’na bildirilecek ve yedi kişilik uluslararası jüri tarafından değerlendirilecektir.

İşletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacını taşıyan Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri;''Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi'', ''Yeteneklere Yatırım Yapmak'', ''Girişimcilik Ortamının Geliştirilmesi'', ''İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi'' ve ''Sorumlu Girişimcilik'' kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Uygulamaların son iki yılda gerçekleştirilmiş olması gerekiyor 
Yapılacak değerlendirmeler sonucunda, belirtilen her kategori için birer başarı ödülü; ayrıca kategoriler içerisinden seçilen en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecek. Başvurular, uygulamanın son iki yılda gerçekleştirilmiş, orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir olması ve yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik yaptığı katkılar açısından değerlendirilecek.

Yerel ve bölgesel uygulamalara özel önem veriliyor

Yarışmaya;
Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kurumları ve girişimciler, eğitim programları ve iş örgütleri arasındaki kamu-özel ortaklıkları,
Üniversiteler başvurabilecek.
 
Ulusal düzeydeki başvurular sadece “Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi” ve “İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi” kategorilerinde kabul edilmektedir.
 
Değerlendirmeyi uluslararası jüri yapacak 
Ulusal seçim süreci sonunda her ülkeden belirlenen iki aday Avrupa Komisyonu’na bildirilecek ve başvurular bir jüri tarafından değerlendirilecek. Jüri, iş dünyası ve üniversite temsilcileri, Avrupa Konseyi Başkanlığını yürüten ülke temsilcileri ile bir önceki yıl ödül alan kurum/kuruluş temsilcisini içeren yedi kişiden oluşacak. Tüm adaylar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülü web sayfasında ve Avrupa medyasında tanıtılacaktır.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili daha detaylı bilgihttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htmadresinde yer almaktadır.
 
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvurmak isteyen adayların başvuru formunu doldurarak en geç 01 Haziran 2012 tarihine kadar KOSGEB Başkanlığına göndermeleri gerekiyor. Başvuru formu içinwww.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret ediniz.  

 

Esra (27/09/81)
Ömer (17/02/10)
Visit my site EKC at www.sabunagaci.com

Reklam