648/2004/EC sayılı, Det…

648/2004/EC sayılı, Deterjanlar Tüzüğü
29. DETERJANLAR TÜZÜĞÜ NEDEN TADİL EDİLİYOR?
Deterjanlar Tüzüğü, Avrupa Komisyonu’nun, deterjanlarda
fosfat kullanımını aşamalı olarak yasaklamak veya belirli uygulamalarla
sınırlandırmak amacıyla, fosfat kullanımı hakkında
bir rapor yayımlamasını ve gerekli görülmesi halinde,
konu hakkında bir düzenleme teklifi hazırlamasını öngörüyor.
AB’nin, deterjanlarda kullanılan fosfatları mercek altına
alması, yerüstü sularının kalitesini olumsuz yönde etkileyen
“ötrofikasyon” sürecine ilişkin endişelerden kaynaklanıyor.
Sulardaki organik malzemelerin büyük oranda çoğalması
sonucu, bitki varlığının aşırı şekilde artması ve bu artışın, su
ekosistemlerindeki oksijen miktarını azaltması olarak tanımlanabilecek
ötrofikasyon sürecinin, büyük ölçüde fosfattan
kaynaklandığı biliniyor. Temizlik ürünlerinde de, ürüne etkin
temizleme özelliği kazandırmak amacıyla, suyun sertliğini
gideren sodyum tripolifosfat (STPP) gibi fosfatlar kullanıldığından,
AB, bilimsel veriler ışığında, deterjanlardaki fosfat
kullanımı konusunda belirli önlemler alınmasını istiyor.
Avrupa Komisyonu’nun, bu amaçla 2007 yılında yayımladığı
ilk rapor, deterjanlarda kullanılan fosfatların, ötrofikasyona
katkısı hakkındaki bilgi düzeyinin, henüz yeterli olmadığına
işaret ediyor. Ancak, söz konusu raporun ardından gerçekleştirilen
bilimsel araştırmalar ve fosfatlara yönelik muhtemel
sınırlamaların ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin değerlendirmeler,
bugün, AB’yi, Deterjanlar Tüzüğü’nü tadil
ederek bu konuda somut önlemler alma noktasına getirmiş
bulunuyor.
Nitekim, araştırma sonuçları, tarım faaliyetleri ve atık sulardan
Nitekim, araştırma sonuçları, tarım faaliyetleri ve atık sulardan
sonra, çamaşır deterjanlarında kullanılan fosfatların, yerüstü
sularındaki fosfat miktarının artmasına yol açan en önemli
üçüncü faktör olduğuna dikkat çekiyor. Atık suların, özel arıtma
tesislerinde, fosfattan arındırılması mümkün. Ancak bu tür
işlemler, her yerde yapılamadığı gibi, oldukça maliyetli. Atık
sulardaki fosfat miktarı ne kadar az olursa, bu işlemlerin maliyeti
ve çevreye verilen zarar, o kadar düşük oluyor. Bu nedenle
AB, teknik imkânlar dahilinde, atık sulardaki fosfat miktarını
mümkün olduğunca sınırlandırmayı ve bu çerçevede, deterjanlarda
fosfat kullanımı yerine, zararsız ve daha az maliyetli
alternatif yöntemlere başvurulmasını hedefliyor.
“COM(2010)597 sayılı, Fosfat ve diğer fosforlu bileşenlerin evsel
çamaşır deterjanlarında kullanımı konusunda 648/2004/
EC sayılı Tüzüğü tadil eden Tüzük teklifi”

30. DETERJANLAR TÜZÜĞÜNÜ TADİL EDEN DÜZENLEME
NE GETİRİYOR?
Avrupa Komisyonu’nun, Deterjanlar Tüzüğü’nü tadil etmek
amacıyla Kasım 2010’da yayımladığı Tüzük teklifi, çamaşır
deterjanlarındaki fosfat ve diğer fosforlu bileşen miktarının,
ağırlık cinsinden en fazla %0,5 ile sınırlandırılmasını ve bu sınırın
üzerinde fosfat ve fosforlu bileşen içeren deterjanların
piyasaya arzının, 1 Ocak 2013 itibariyle yasaklanmasını öngörüyor.
Teklifin getirdiği sınırlama, “çamaşır” deterjanlarında
kullanılan fosfat ve fosforlu bileşenlerle sınırlı. Diğer deterjan
türleri, fosfat yerine kullanılabilecek, teknik ve ekonomik açıdan
uygulanabilir alternatifler henüz yeterli olmadığı için, sınırlamaya
tâbi tutulmuyor.
Ancak, teklifte, Komisyon’un, 31 Aralık 2014’e kadar, fosfat ve
diğer fosforlu bileşenlerin, otomatik bulaşık makinesi deterjanlarındaki
kullanımı hakkında da bir rapor yayımlaması ve
gerekli görülmesi halinde, konu hakkında yeni bir düzenleme
teklifi sunması öngörülüyor. Dolayısıyla, Komisyon’un yapacağı
değerlendirmenin ardından, otomatik bulaşık makinesi deterjanlarındaki
fosfat ve fosforlu bileşen miktarının da sınırlandırılması
mümkün. Ayrıca, çevrenin korunmasına bağlı nedenlerle
gerekçelendirilmesi şartı ile, üye devletler, fosfat ve diğer fosforlu
bileşenlerin, çamaşır deterjanları dışındaki deterjanlarda
da sınırlandırılmasına yönelik ulusal önlemler alabiliyorlar.

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Şubesinin Türkçe kaynaklarından kozmetik ve deterjan için yayınladığı belgelerden alıntı olarak bilgi vermek istedim:

Bu uygulamalar Avrupa’nın düzenlemeleri. Türkiye’de sizce durum nedir? Sizce fosfatlar için bir düzenleme var mıdır? Avrupa bu durumdayken bizdeki durumu hiç düşünmeyelim değil mi? İş tüketiciye kalmış. Ben fosfatsız,fosforsuz,suyu ve su kaynaklarını kirletmeyen içme sularına karışamayacak torunlarımı zehirlemeyecek sabun cevizi kullanıyorum ya siz?

Şimdi bu yazıyı okuduktan sonra banyonuza gidin ve kendi deterjanınızın üstüne bakın.. hiç içeriğe ait birşey var mı?yazık değil mi:(

Kaynak : aia-istanbul

Reklam