Çocukta Yaratıcı Etkinlikler..Yaratıcılık mı? Ne kadar çok o kadar iyi!

işte Bizim Atolyemiz.. EVATOLYE 🙂
Çocukta Yaratıcı Etkinlikler
Çocuklarda yaratıcı özeliklerin gelişmesi okul öncesi dönemde uygulanan pek çok etkinlikle desteklenebilir.
Çocuklar farklı yaşlarda ve değişik alanlarda yaratıcılık özellikleri gösterirler.
Okul öncesi çocukları yaratıcılıklarını oyunlar sırasında ortaya koyarlar.
Araştırmaya ve deney yaparak öğrenme bu dönemin en temel özelliklerindendir. Yaratıcı olan çocuklardır, karşılarına çıkan fırsatları iyi değerlendirirler.
Hayal güçleri geniştir. Hikayeler yaratırlar. Farklı tiplemeleri (insan, hayvan, araç.) vb. taklitle canlandırmada başarılırdırlar. Sözel ve bedensel olarak denemeye cesaret gösterirler.
Çocuklarımızı özgürleştirmeye çalıştığımız, ona farklı düşünme, kendini yaratma olanağı, kendi değer normlarını seçme olanağı verdiğimiz zaman yetişkinliğe hazırlamış oluruz. Yaratıcı çocuklar yeteneklerini kullanan ve farklı yollar üreterek sonuca ulaşabilen
çocuklardır. Büyüdüklerinde hayata 1-0 önde başlayan çözümcü yetişkinlerdir.
Yaratıcı düşünen çocuklarımız gözlem yapmaktan hoşlanırlar, esprilidirler, neden? Sorusunu sorarlar, iyi bir hafızaya sahiptirler, olayları kolaylıkla hatırlayabilirler.

Eşyaları düzenlemeyi parçalara ayırıp birleştirmeyi severler. Yaratıcılık üzerinde zeka ve kişilik özelliklerinin yanı sıra, ebeveynin öğretmenin yaklaşımı, sağlanan çevresel ortam v.b. pek çok etmenin de etkisinin olduğu
unutulmamalıdır.

Kaynak : YA-PA

Reklam