Evdeki Zehirler Yazı Dizisi 1

Kazalar çocuklar ve gençler için yaşamlarının başından itibaren büyük  bir risk taşımaktadır. Uzmanların görüşüne göre %60 oranında önlenebilmektedir. Kazalar, kişinin vücudunu dıştan etkileyip, sağlığına zarar veren, ani ve kasıtsız olaylardır. Robert Koch Enstitüsü’nün çocukluk ve gençlik yıllarında yaşanan, kazalarla ilgili güncel ve bilimsel tetkikinin (KiGGS tetkiki 2003–2006) sonuçları, bu konunun önemini vurgulamaktadır.
Çocuklarda 0–2 yaş aralığındaki kazaların %76’sı düşme yüzündendir. Bu da genelde ev ortamında gerçekleşir.
Küçük çocuklardaki kazaların bir diğer .önemli sebebi ise çeşitli maddelerden kaynaklanan zehirlenmelerdir.Biz yeni yazı dizimizde çocuklardaki zehirlenmelere ele almaktayız.

Zehirlenme nedir? 
Zehirlenme (bilimsel adı: intoksikasyon); kimyasal, organik, bakteriyel ya da fiziksel maddelerin, vücuda girip, organizmaya zarar vermesidir. Bunlar sindirim, solunum, yaralar,deri ve kan yoluyla alınabilir. Sağlığa vermiş olduğu zarar, maddenin miktarına (doz) ve özelliğine göre değişmektedir.

Çocuk yaştaki en sık zehirlenme olayları, evdeki maddelerin yutulmasıyla 
yaşanıyor. Bunda ilk sırayı deterjanlar 
ve kozmetik ürünler alıyor. Bunların yutulma sıklığını ilaçlar ve bitkiler izliyor.
Reklam