Sabunağacı Ailesi olarak Biz Katıldık ! Haydi “Bir agac sizden bir orman bizden !” Kampanyasına Siz de Katılın!

Bir Ağaç Sizden Bir Orman Bizden Kampanyası,1958 yılından beri sürdürülen ağaçlandırma projeleri ile İç Anadolu bozkırında neredeyse yoktan var edilen, doğaya sevgi duyan herkesin ortak eseri olan “ODTÜ ORMANI” nın geliştirilmesi amacıyla ODTÜ Geliştirme Vakfı öncülüğünde başlatılmıştır. 

Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet etkinliklerini evrensel düzeyde gerçekleştirerek saygın bir dünya üniversitesi olma çalışmalarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne destek olmayı amaçlayan ODTÜ Geliştirme Vakfı, kamusal nitelikteki faaliyetleri ile bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici çalışmalar ve işbirlikleri geliştirip amaçlarını sosyal sorumluluk anlayışıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. 

ODTÜ Geliştirme Vakfı, kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında “Bir Ağaç Sizden Bir Orman Bizden” kampanyasıyla ODTÜ 1 ve ODTÜ 3 ormanları içerisinde yer alan (Ahlatlıbel ve Eymir gölü çevresi) bozuk orman alanları, ağaçsız orman toprağı (OT) ve erozyona maruz ağaçsız orman toprağı (OT–E) alanlarının ODTÜ ormanı fonksiyonel amenajman planında yer alan ekolojik ve sosyal fonksiyonlarına uygun, işletme amaçlarını daha iyi karşılayabilecek şekilde ağaçlandırılması ve rehabilitasyonunun yapılmasını amaçlamıştır. 
ImageT.C.Ankara Valiliği’nin 17.12.2013 tarihli oluru alınarak başlatılan “ Bir Ağaç Sizden Bir Orman Bizden kampanyası ile Türkiye genelinde toplanacak nakdi yardımlar kullanılarak yapılacak ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışması ile:

  • 256 Hektar (2560 Dekar) bozuk orman alanını rehabilite ederek verimli hale getirmek,
  • 100 Hektar (1000 Dekar) ormansız (OT ve OT-E) alanını ağaçlandırarak orman varlığını artırmak,
  • Orman ekolojisinin gelişimi ve korunmasına katkıda bulunmak,
  • Erozyonu önleyerek toprak korumasını sağlamak,
  • Hava kirliliğini önlemeye katkıda bulunmak,
  • Gürültü kirliğini önlemeye katkıda bulunmak,
  • Eymir Gölü çevresinin estetik görünümüne katkı yapmak,
  • Estetik amaçlı yol korumasını sağlamak
  • Doğa yürüyüş alanlarını artırmak ve geliştirmek hedeflenmiştir.

Orta Anadolu’da yok olmaya yüz tutmuş flora ve fauna türleri için doğal bir çevre yaratan, bu doğal çevrede kurt, tilki, keklik, tavşan, yılan, kaplumbağa vb gibi bir türlerin yanı sıra, 140’tan fazla kuş türü ve göl / göletlerde yaşayan çeşitli balık türleri ile çok sayıdaki memeli ve sürüngene yaşam koşulları sunan “ODTÜ ORMANI”nın geliştirilmesi için desteğinize ihtiyacımız var. 

Tüm dostlarımızı, Türkiye’nin ve dünyanın kent bölgesinde insan eliyle yaratılmış en geniş orman ekosistemlerinden “ODTÜ ORMANI”na yeni ağaçlar kazandırmaya davet ediyoruz

Image

 

 

Reklam