Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığın Gelişimi

Yaratıcılık hayatın ilk yıllarında çocuğun oyununda özellikle anneninbebeği ile oynadığı oyunlar esnasında kendini gösterir. Yaratıcıdavranışın ortaya çıkıp gelişmesinde en büyük rolü bebeğin anne veyayerini tutan kişiyle olan ilişkisi oynamaktadır.Yaratıcılığın gelişmesinde taklidin önemi vurgulanmaktadır. Çocuklardoğdukları andan itibaren duydukları sesleri, gördükleri hareketlerive daha sonra da bazı değerleri taklit ederler. Çocuğun taklitrepertuarı zamanla gelişir. Oyunlarında yetişkinlerin konuşmatarzlarını, davranışlarını,… Read More Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığın Gelişimi

Bunu derecelendir: